02. 09. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Múdrosť (23. nedeľa v Cezročnom období)

Múdrosť (23. nedeľa v Cezročnom období)

Kniha múdrosti dnes uvádza tému, s akou sa tak rukolapne v našich kostoloch stretávame málokedy – tému múdrosti. Dnešné prvé čítanie však nezačína múdrosťou, ale opisom našej situácie, keď nemáme rozum: nesmelé myšlienky, neisté plány, krehké telo zaťažujúce dušu, myseľ zaťažená mnohými starosťami, ťažko chápeme, s námahou nájdeme... Stačí sa pozrieť na našu politickú scénu či ideologické nezmysly, neraz presadzované na úrovni parlamentu, a vidíme, ako sa to všetko prejavuje v našej spoločnosti. Niekedy priam na zaplakanie a zúfanie.

Prečo si však nezúfame? Lebo Boh „nám dal svoju múdrosť a zoslal nám Ducha Svätého" (porov. Múd 9, 17). Písmo priamo hovorí, že Božia múdrosť nás zachránila. Netýka sa to len vecí ohľadom spásy a večného života, ale aj najelementárnejšieho usporiadania pozemských vecí, každodenného života. Nie nadarmo sa hovorí, že keď chce Pán Boh niekoho potrestať, zoberie mu zdravý rozum...

Keď vieme, že Boh nám dáva svoju múdrosť, potom ľahšie rozumieme iným textom Písma. Napríklad dnešnému evanjeliu o tých, čo by chceli byť Ježišovými učeníkmi. Majú mať v nenávisti... majú niesť kríž... majú sa zrieknuť všetkého, čo majú... Z ľudského hľadiska to je divná cesta. No nie z Božieho. Byť s Ježišom, byť jeho učeníkom je najrozumnejšia cesta, ktorou sa oplatí ísť.

Ak ňou ideš, vieš toto moje tvrdenie potvrdiť. Ak nejdeš a túlaš sa kade-tade po chodníkoch návykového hriechu, nejakej závislosti, vášne, tak pros Boha, aby ti daroval múdrosť (pozri Jak 1, 5). Presvedčíš sa, že mám pravdu. Cesta múdrosti je najistejšia cesta. Je to cesta pod vedením Ducha Svätého, cesta s Ježišom.

Aký zmysel má skúšať iné cesty?

Prosme Pána, aby nám vrátil zdravý rozum. 


Na stiahnutie

4. 9. 2022.docNávrat späť