29. 07. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Moje bohatstvo (18. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

„Dobrý Bože, aký je stav môjho účtu u teba? Som pre tebou bohatý?" (pozri Lk 12, 21).

Už sa mi to stalo – pred mnohými rokmi som sám pre seba vyratúval, čo všetko pre Boha robím. Dostal som vtedy otázku: „Je Ježiš tvojím Pánom?" Nerozumel som, čo pýtajúci sa odo mňa chce. Veď som bol poriadny človek, chodil som do kostola (každý deň!), hoci som bol po vysokej škole, stále som miništroval, pravidelne som sa modlil... Mal som zo svojho kresťanstva dobrý pocit. No tá otázka vo mne vŕtala a vŕtala, až som pochopil – Ježiš nechce moje modlitby, moje chodenie do kostola, moju poriadnosť, ale mňa. Chce riadiť môj život. Pre mňa to bol deň radikálnej zmeny života – nie navonok, ale vo vnútri. Nezačal som si na spásu zarábať, ale som ju prijal ako dar a začal som na ňu odpovedať. Prestal som chodiť do kostola a začal som chodiť na stretnutia s Ježišom... Robil som to isté, čo predtým, ale s iným postojom srdca.

Niečo podobné sa dnes vo mne vynorilo, keď som na konci evanjelia čítal vetu: „... pred Bohom nie je bohatý." Prvá reakcia na otázku, ktorú som si v tej súvislosti položil, bola podobná ako pred rokmi – aktívne pracujem vo farnosti, viedli sme s manželkou kopu stretnutí k synode, usilujem sa byť dobrým človekom... No viem, že pri otázke bohatstva pred Bohom nejde len o toto. Ide o vzťah. O spievanie, o jasanie, o plač, o nárek, o sny, o túžby... Ide o srdce, ktoré je stále pri Bohu. Ako to napísal Pavol Kolosanom: „Hľadajte, čo je hore... Myslite na to, čo je hore..." (Kol 3, 1. 2).

V týchto súvislostiach (aj v spojení s čítaním z Knihy Kazateľ) si uvedomujem, že bohatstvom kresťana je absolútna závislosť na Bohu a úplná nezávislosť od sveta. Všetko, čo je „pod slnkom", teda len v materiálnom svete, je márnosť – ak to nespojím s Bohom, ktorý je „nad slnkom". A to je moja práca a moje bohatstvo – byť s Bohom uprostred sveta.


Na stiahnutie

31. 7. 2022.docNávrat späť