15. 10. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Moja istota (29. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

imni si, že na texty tejto nedele sa dá pozerať nielen z pohľadu vytrvalej modlitby, ale aj z pohľadu toho, na čo či na koho sa vo svojom živote spoliehame. Hebreji sa mohli spoliehať na „ostrie meča" (Ex 17, 13), ale Mojžiš, Áron a Hur sa spoliehali na viditeľný znak neviditeľnej milosti – na Mojžišove zdvihnuté ruky. Modlil sa? Nevieme. Ale iste stál pred Pánom.

Chudobná vdova v evanjeliu sa spoliehala na „nespravodlivého sudcu" (Lk 18, 6), ale Ježiš nás volá spoliehať sa na Boha, ktorý „obráni svojich vyvolených" (18, 7).

Žalmista obracia svoj zrak na vrchy s otázkou, či príde odtiaľ pomoc. A sám odpovedá, že „pomoc príde od Pána" (Ž 121, 2).

Prečo je tento pohľad dôležitý? Lebo sa nám rúcajú istoty. Niet pokoja, niet stability (nielen ekonomickej), z verejného života sa vytráca zdravý rozum, bujnie nenávisť, obviňovanie... Možno sa blíži prenasledovanie kresťanov. Kde sa obrátime o pomoc, kto nás ochráni?

Odpoveď pre tých, čo milujú Boha, je jasná: Pán.

Kým máme čas, cvičme sa v tejto dôvere v Božiu pomoc. Ako píše apoštol Pavol Timotejovi, „vytrvaj" (2 Tim 3, 14). A v čom máme vytrvať? V tom, čo sme sa naučili – z Božieho slova. Lebo „celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo" (3, 16 – 17).

Máš práve opravený či postavený dom? Nespoliehaj sa na to, lebo možno zajtra budeš bezdomovec.

Máš usporené peniaze na účte? Nespoliehaj sa na to, lebo možno zajtra budeš žobrák.

Máš vplyvné známosti? Nespoliehaj sa na to, lebo možno zajtra budeš všetkými opustený a nik sa k tebe neprizná.

Požívaš úctu v rodine, farskom spoločenstve? Nespoliehaj sa na to, lebo možno ťa zajtra zavrhnú.

V Bohu svoju nádej zlož... 


(Pozri si pieseň Moderné auto na webe.)


Na stiahnutie

16. 10. 2022.docNávrat späť