03. 02. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Moc slabosti (5. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Ako ťažko sa verí, že slabosť je silnejšia ako moc, že bláznovstvo kríža je múdrejšie ako všetka múdrosť sveta...

Dnes sa mi o slabosti píše dobre – seklo ma v krížoch a ledva sedím, kým píšem tieto riadky... No nie slabosť je prednosťou kresťana, ale slabosť spojená s prejavmi Ducha a moci, ako to píše Pavol. Takým spôsobom ohlasoval Krista v Korinte. Je to niečo, čo si ani nevieme predstaviť. Pavol prichádza s posolstvom spásy medzi ľudí s úplne inou kultúrou, úplne iným zmýšľaním, vzdelaním, poznaním. A jeho ohlasovanie prináša ovocie, lebo ohlasuje s mocou. Nevieme, či konal zázraky uzdravenia, ale nebolo prejavom moci Ducha už to, že vôbec nejaký Grék úplne zmenil zmýšľanie a uveril v Krista Vykupiteľa? 

Predstav si nejakého dnešného progresívca, ktorý nekompromisne zastáva potraty, manželstvá pre LGBTI, eutanáziu, ..., že by si prišiel k nemu, ohlásil by si mu zvesť o vykúpení a on by padol na kolená a prijal by Krista za svojho Pána a Vykupiteľa, pričom by sa zriekol všetkých doterajších názorov. To je ohlasovanie s mocou. Tak ohlasoval Pavol.

Cirkev dnes potrebuje to isté. Prosme, aby Pán v nás vzbudil svoju moc, aby sme uverili, že sila sa prejavuje v slabosti. 

Na stretnutí biskupov s laikmi v Nimnici pred týždňom zaznel aj názor, že „ak nás pápež posiela na periférie, tak nás tam neposiela ako jednotlivcov, ale ako spoločenstvo. Dôležité je mať živé spoločenstvo – partia najlepších priateľov, potom nám to dodáva silu ísť ďalej ... [Ak] niekto robí sám ... a nemá zázemie, tak vyhorí." Toto vyjadrenie pokladám za najtrefnejší opis stavu Cirkvi na Slovensku. Veľmi málo veriacich je v nejakom živom spoločenstve. Preto je pre nich náročné vychádzať k iným, lebo nemajú ich kde priviesť. 

A tak je nutné konať to, čo som písal minule – vytvárať malé spoločenstvá, kde sa žije Božím slovom, modlitbou, zdieľaním a konaním. Presne takáto je synodálna cesta. Iste, dobré sú všetky akcie, konferencie, prednášky, ale ak nebudeme mať malé spoločenstvá, tak to všetko nebude mať ovocie. (Kardinál Korec kedysi povedal: „Ak nám zoberú malé spoločenstvá, jednoducho sme stratení.") Uverí niekto, že taká malá, slabá vec, ako je pár modliacich sa ľudí, ktorí spolu čítajú Písmo a podľa neho žijú, dokáže zmeniť svet? Dnešný svet?Návrat späť