17. 06. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Mesiáš a ja (12. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Liturgické čítania tejto nedele sú typickým príkladom toho, ako pre nájdenie súvislostí medzi nimi potrebujeme ich čítať – v rámci prípravy na slávenie Eucharistie – v zmenenom poradí.

Ako prvé si pozrime evanjelium. Peter vyznáva, že Ježiš je očakávaný Mesiáš. Učiteľ potom hovorí o svojom utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní. Evanjelista Lukáš pridáva ešte slová o tom, že kto si chce život zachrániť, musí ho stratiť.

Prorok Zachariáš zas ohlasuje Pánove slová o prebodnutí muža, o ktorom nič konkrétne nevieme. Z textu môžeme vyčítať len to, že to bol jediný syn, prvorodený. Koľko takých bolo v Izraeli?! Nám to však niekoho pripomína... Nasledujú slová o otvorení prameňa na očistenie od hriechov. Spomeňme si na Ježiša, prebodnutého na kríži: „A hneď vyšla krv a voda." Vari to nie je prorokom spomínaný prameň?

Na tieto dva texty nadväzujú slová žalmu. Cirkev veľmi vhodne reaguje na predošlé dve čítania vyhlásením, že tento prameň prijímame, že ten Prebodnutý je Mesiáš, za ktorým „prahne moja duša".

A tak máme v týchto textoch pravdu viery o Mesiášovi, Vykupiteľovi, no zároveň tiež sa nám načrtáva naša odpoveď na Božie slovo. Neostáva v teórii, v informácii, ale vstupuje do srdca, ktoré prahne, túži, vinie sa k svojmu Bohu. Lebo nám bol daný ten „prameň na očistenie od hriechov", my hľadíme na toho, „ktorého prebodli", my spoznávame, že žiť s Bohom znamená stratiť svoj život pre Ježiša.

Ako dnes zomriem tomuto svetu, hriechu, sebe, aby som žil pre Ježiša? Komu ukážem túto vznešenú cestu?

Spojenie s druhým čítaním je dnes tak trochu „náhodné", lebo druhé čítanie sa číta v cezročné nedele na pokračovanie. Dá sa však nájsť istá súvislosť: ak sme prijali krst, obliekli sme si Krista! Zomreli sme sebe, žijeme pre Boha. „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus."

Dnešné texty sú možno náročnejšie na pochopenie, no aplikácia môže byť úplne jednoduchá: Ak verím Kristovi, Prebodnutému, Prameňu, a patrím mu, môžem sa aj dnes tešiť z toho, že som Božím synom. Tisne sa ti na pery Aleluja?


Na stiahnutie

19. 6. 2022.docNávrat späť