27. 01. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Maličkí (4. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Myslím, že dnes budem stručný. Pri hľadaní Boha v dnešných textoch (nielen v čítaní z 1 Kor 1, 26 – 31) objavujem, respektíve sa mi znova potvrdzuje, že náš Boh je Bohom maličkých.

„... čo je svetu bláznivé... čo je svetu slabé... čo je svetu neurodzené a čím pohŕda... ba aj to, čoho niet, to si vyvolil Boh."

Preto Ježiš hovorí svoje blahoslavenstvá ako opak toho, čo mnohí od mesiáša čakali. Nie bohatí, ale chudobní. Nie tí, čo nič neberú vážne, ale tí, čo plačú. Nie tí, čo všetko komentujú, ale tichí. Nie tí, čo si z práva robia trhací kalendár a zákon prispôsobujú svojim zločinom, ale tí, čo túžia po spravodlivosti. Nie tvrdí, ale milosrdní. Nie domýšľaví, podozrievaví a všetkých obviňujúci, ale tí, čo majú čisté srdce. Nie šíritelia konšpirácií a nenávisti, ale tí, čo šíria pokoj. Nie mocní, ale potupovaní a prenasledovaní.

Maličkí sú tí, čo hľadajú Boha.

Presne to vidím ako hlavnú úlohu prebiehajúcej synody. Naučiť ľudí spolu hľadať Boha. A to môže každý, nemusí mať na to nijaké vzdelanie. Len túžbu. Iste, úloha a obsah synody sa dá vyjadriť všelijakými slovami, je to ukryté v mnohých výkrikoch z celého sveta, ktoré sme čítali v Dokumente pre kontinentálnu etapu synody (pozri napr. synoda.sk/sk/synteza), ale za tým všetkým nevidím nutnosť niečo riešiť, ale nutnosť začať sa stretávať, modliť sa, čítať Božie slovo, zasa sa modliť, hovoriť o počutom Božom slove a potom ísť a konať podľa toho, čo sme počuli a hovorili. A o týždeň sa znova zísť, hovoriť, ako sme Božie slovo žili, v čom sa nám darilo a v čom sme to pobabrali, znova sa modliť, čítať Božie slovo... A o týždeň...

Prosím, buďme maličkí. Potom budeme aj blahoslavení!


Na stiahnutie

29. 1. 2023.docNávrat späť