20. 01. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Kristus, bratia, učeníci (3. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

V dnešnom druhom čítaní (1 Kor 1, 11 – 13. 17) Pavol štyri razy spomína Krista. Pokračuje tak v trende, ktorým svoj list začal. Lebo v prvých deviatich veršoch spomína Krista deväťkrát. Pritom mi hneď prichádza na um – Kristus je centrom. Ako som minulý týždeň písal o vzývaní mena Ježiš, ku ktorému sme povolaní, tak dnes v tejto línii povzbudzujem ku stavaniu Krista do centra svojho života. Pracuješ na linke? S Kristom to rob. Varíš obed? S Kristom! Máš na starosti farnosť či diecézu? S Kristom! Učíš deti? S Kristom! Šoféruješ? S Kristom! Nerob nič, čo nemôžeš robiť s Kristom. Ak niečo robíš, o niečom hovoríš, o niečom uvažuješ, rob to vždy s Kristom. Rozmeň si to na drobné vo svojom živote a usiluj sa to žiť.

Ďalším slovom, ktoré ma dnes zaujalo, je slovo bratia. Pavol rieši spory v Korinte, no nestavia nikoho proti nikomu, ale každého pokladá za brata. Možno máme všelijaké vzťahy so súrodencami a pokladať každého za brata sa nám vidí nemožné. Ale my skutočne sme bratia v Kristovi! Ak na niekoho pozerám, mám v ňom vidieť Kristovho brata. Pretože aj ja som Kristov brat, tak práve Kristus nás zjednocuje, urovnáva napätia, on je riešením sporov. A vôbec, je na tomto svete niečo, pre čo sa oplatí hádať, vyvolávať sváry či roztržky? Chcem s tebou súperiť, ale len v jednom – kto z nás bude viac milovať Krista!

A napokon tretím slovom z dnešného textu, ktorý v ňom síce nie je, ale mne prišlo na um, je slovo učeník. Vyjadrenia „Ja som Pavlov", „Ja som Apollov", „Ja som Petrov" mi totiž znejú ako rozpory medzi prívržencami rôznych škôl či klubov (povedané jazykom našej doby). Pavol takéto delenie odmieta a všetkých usmerňuje na Kristov kríž a na hlásanie evanjelia. A z tohto pohľadu nieto dôvodov robiť rozdiely. Všetci sme učeníci Krista. Ozaj, sme nimi? Alebo sme len konzumenti Krista? Neberieme si od Cirkvi len sviatostný servis, ale úlohu hlásať evanjelium neprijímame? Pritom to nie je úloha pre vyvolených, ale pre každého, kto prijal krst v Ježišovom mene.

Dnes je Nedeľa Božieho slova. Poznávanie Písma patrí medzi šesť základných „predmetov" učeníctva. Nebuď lenivý a uč sa! Nebuď konzument Krista, ale učeník Krista!


Na stiahnutie

22. 1. 2023.docNávrat späť