26. 01. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Koho počúvaš? (4. nedeľa v Cezročnom období)

Cesta radosti - Koho počúvaš? (4. nedeľa v Cezročnom období)

Starozákonné čítanie dnes prisľubuje príchod proroka, ktorý bude taký, ba aj väčší ako Mojžiš. Pritom Mojžiš je ten, ktorý robil divy a znamenia v Egypte a na celej ceste Izraela do zasľúbenej zeme. Preto prísľub niekoho takého ako Mojžiš musel v Izraeli rezonovať celé stáročia.

Evanjelium hovorí o Ježišovom vystúpení v kafarnaumskej synagóge. Bolo to vystúpenie s mocou, o ktorej sa hneď začalo hovoriť po celej galilejskej krajine. Iste mnohým prišlo vtedy na um, čo prisľúbil Boh skrze Mojžiša a boli zvedaví na ďalšie Ježišove skutky i slová...

Oba texty trochu nečakane spája žalm. Akoby svojím zvolaním – „Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia" – pripomínal celé dejiny Izraela, plné odmietania prorokov a napokon aj odmietnutia Mesiáša. Ale to isté sa týka aj Cirkvi, veriacich našej doby, keď ochotnejšie než skutočného proroka Ježiša počúvame všelijakých „prorokov" – politikov, influencerov, podivných uzdravovateľov... A čo je ešte horšie, týmto ľuďom, ktorí nemajú s Bohom nič spoločné, ešte aj veríme, debatujeme o ich názoroch, často s nimi súhlasíme. Ale keď niekto spomenie Ježiša, tak mnohí veriaci sú ticho, o Ježišovi nemajú čo povedať...

Preto opakujeme: „Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia." Je veľmi dôležité počúvať Pána. Písmo, učenie Cirkvi, dobrá literatúra či časopisy, stretnutia v malých skupinách, duchovné cvičenia... – to všetko sú skvelé spôsoby, ako si srdce a myseľ vytrvalo zameriavať na Pána. A zároveň nevenovať pozornosť, čas (na čo je dobré pozerať v nedeľu tie televízne politické debaty?), prostriedky (vždy je pre mňa záhadou, prečo si veriaci kupujú bulvár) tomu, čo nás zámerne od Ježiša odvádza.

Apoštol Pavol, hoci v inej súvislosti, napísal Korinťanom: „Chcem..., aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi." Tak toto robme. Cesta radosti je možná len s Ježišom, keď ho počúvame a jemu venujeme všetku pozornosť.


Na stiahnutie

28. 1. 2024.docNávrat späť