28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Influencerky (32. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Dovolím si tvrdiť, že obe vdovy z dnešných liturgických čítaní patria medzi najvýznamnejšie influencerky v dejinách kresťanstva. Najprv však uvediem vysvetlenie cudzieho slova, ktoré som práve použil: Influencer je poväčšine verejne známa osoba (herec, hudobník, moderátor, youtuber, športovec,…), ktorá je pre ostatných ľudí vzorom a často im pomáha rozhodovať sa.

Obe vdovy sú vďaka Biblii veľmi známe verejné osoby. Jedna sa starala o proroka Eliáša, druhú si všimol a vyzdvihol sám Boží Syn. Obe boli chudobné, obe zrejme nevedeli ani čítať, obe boli úplne bezvýznamné, menej ako nič. Ale všimol si ich Boh (on má schopnosť všimnúť si aj to, čo je pre iných nič) a pokladal za dôležité ich život zviditeľniť tým, že ich urobil súčasťou svojho slova.

Aký nesmierny vplyv majú počas tisícročí na milióny ľudí, ktorí Písmo čítajú a uskutočňujú! Koľko dobra sa vďaka nim urobilo v dejinách pri starostlivosti o iných, pri budovaní Božieho kráľovstva obetou a zriekaním sa!

Keby som mal napísať zoznam ľudí, ktorí významne ovplyvnili môj život, veru by vyzeral úplne ináč ako vo vyššie uvedenom opise. Ak vynechám Ježiša, ktorého zaradiť medzi influencerov sa absolútne nepatrí, tak môj zoznam potom vyzerá asi takto: apoštoli, proroci, mučeníci (zvlášť obete komunizmu), cirkevní otcovia, otcovia púšte, mystici, zakladatelia reholí, moji rodičia, blízki príbuzní, priatelia a kňazi, s ktorými som sa poznal. A ak by som ich mal vymenovať, tak v posledných rokov medzi nich zaraďujem aj kráľa Dávida, autora mnohých žalmov, a troch mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť Dieťaťu Ježiš. (Zaradenie troch kráľov ťa zrejme prekvapilo, ale to je na dlhé rozprávanie v súvislosti so stredovekými freskami v mnohých kostoloch celej Európy. Nájdi si na webe text s názvom Voda milosti pre tých, ktorí žíznia.)

Kto sú najvýznamnejší ovplyvňovači v tvojom živote? Na koho mienku dáš?

Dnes je príležitosť zaradiť do svojho zoznamu dve vdovy. Možno ti nepasujú medzi hercov a hudobníkov, ale je možné, že ak im dovolíš, aby ovplyvnili tvoje konanie a vzťahy s ľuďmi, tak o nejaký čas sa tvoj zoznam bude podobať môjmu a zistíš, že skutočný život a dobrý vplyv majú často tí, ktorí sú pre svet ničím (veď nemajú ani účet na facebooku, instagrame, tweete). Ale sú zapísaní v Božom slove a v Božom srdci. Ich vplyv má dosah na tvoju večnosť.


Na stiahnutie

7. 11. 2021.docNávrat späť