28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Hovoriť k srdcu (Nedeľa Krstu Krista Pána)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Prečo mal Ježiš, ktorého krst si dnes pripomíname a slávime, úspech u svojich súčasníkov a neskôr u toľkých nasledovníkov? Lebo hovoril k ich srdcu, ako píše Izaiáš: „Hovorte k srdcu" (40, 2).

A prečo u mnohých neuspel? Lebo hovoril k ich srdcu.

Prvých sa Ježišove slová dotkli a pomohli im k zmene života či priamo ju spôsobili. Aj tých druhých sa Ježišove slová dotkli, no oni mali srdce nastavené na spochybňovanie, odmietanie, posudzovanie, kritizovanie, škatuľkovanie či nálepkovanie, na vzdor. Písmo hovorí o tvrdosti srdca...

Chcem sa podeliť o pár myšlienok, ktoré sa výrazne dotkli môjho srdca v tomto čase.

Prvou je dobrota Boha. Dnes sa spomína v druhom čítaní, ale časť tohto textu sa čítala aj pri omši na úsvite na Narodenie Pána. Zhodou okolností som práve pri nej vykonával službu lektora. A hneď na prvej vete som sa takmer „sekol" – nahrnuli sa mi slzy do očí a mnou preletel akoby dotyk Božej dobroty. Aký dobrý je Boh! „Zjavila sa dobrota Boha... jeho láska k ľuďom... spasil nás... zo svojho milosrdenstva... kúpeľom obnovy v Duchu Svätom..." (Tít 3, 4 – 7). Ten text hovoril o Božej dobrote ku mne.

Druhou je cieľ synody. Citujem ho tak, ako ho vyjadril pápež František: ... dať vypučať snom, vzbudiť proroctvá a videnia, dať rozkvitnúť nádejam, podnietiť dôveru, obviazať rany, previazať vzťahy, vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden od druhého a vytvoriť pozitívne vnímanie, ktoré osvieti mysle, zahreje srdcia, navráti silu rukám" (Prípravný dokument synody, 32). Nech sa to stane!

A treťou bola homília nášho Svätého Otca, ktorú povedal pri svätej omši na slávnosť Zjavenia Pána tento štvrtok. Hovoril o túžbe: „Túžiť znamená udržiavať pri živote oheň, ktorý planie vo vnútri nás a pobáda nás, aby sme hľadali poza okamžik, poza to, čo je viditeľné. Túžiť znamená prijať život ako tajomstvo, ktoré nás prevyšuje, ako stále otvorená štrbina, ktorá pozýva hľadieť ďalej, lebo život nie je celý tu, je aj tam. Je ako biele plátno, ktoré potrebuje dostať farby... Roznecujú naše slová a naše zvyky v srdciach ľudí túžbu postúpiť smerom k Bohu, alebo sú len mŕtvym jazykom, ktorý hovorí o sebe samom a k sebe samému? Je smutné, keď spoločenstvo veriacich už viac netúži a unavene sa vlečie spravovaním vecí namiesto toho, aby sa nechalo zlákať Ježišom, výbušnou a vyrušujúcou radosťou evanjelia." A potom nás pápež volal do školy túžby k mudrcom. Oni sa vydali na cestu, pýtali sa, vzdorovali a napokon po nájdení Ježiša išli inou cestou. No za kľúčový moment ich cesty pápež označil chvíľu, keď sa Ježišovi klaňali. Adorácia.

Čo sa v poslednej dobe dotklo tvojho srdca? Podeľ sa s niekým o tento Boží dotyk, nech je to prejavom tvojho kráčania spolu (synodality). Naplníš tým aj túžbu Cirkvi, aby sa synody aktívne zúčastnil každý človek. Teda aj ty.


Na stiahnutie

9. 1. 2022.docNávrat späť