28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Horiaci ker (3. pôstna nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Bázeň vo mne vzbudzuje veta, ktorú teraz napíšem: Krstom sme sa stali nositeľmi Boha.

Ako sa Boh zjavil Mojžišovi v nezhárajúcom tŕňovom kre (Ex 3, 1 – 8), tak sa Boh zjavuje ľuďom okolo nás cez oheň, ktorým horíme, lebo je v nás Boží Duch. „Prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok," povedal Ježiš svojím učeníkom o človeku, ktorý mu otvorí srdce (Jn 14, 23). Je neobsiahnuteľným tajomstvom viery táto pravda o prebývaní Boha v nás. Pomáha nám rásť v láske, odmietať zlo v akejkoľvek podobe, poznávať pravdu a konať dobro. Zjavuje našu veľkosť, ktorá nezávisí od nášho postavenia, vedomostí, výzoru, ale len a len od Boha, ktorý je v nás. Sú to bázeň vzbudzujúce pravdy.

Keď si to premením na drobné, tak vidím kamaráta, ktorý často opakuje: „Potrebujeme sa viac modliť, viac sa obetovať a robiť viac dobrých skutkov." A on podľa toho žije! Vidím pani, ktorá si prechádzala zoznam ľudí a hľadala niekoho, s kým by mohla hovoriť o Bohu. Nenašla nikoho, ale mala otvorené srdce a Boh jej poslal úplne nepravdepodobného človeka na rozhovor o modlitbe. Vidím ženu, ktorá hodinu počúvala na stanici bezdomovkyňu, ktorá je potom chcela kúpiť kávu ako poďakovanie za počúvanie. Vidím otca, muža modlitby, ktorý má už dospelého postihnutého syna a ktorému lekári pri poslednej hospitalizácii povedali, že už ho nebudú oživovať. A otec hovorí: „Boh mal iné plány, syn sa vrátil do života." Každý z nich je pre mňa nositeľom Boha, nezhárajúcim krom. Som Bohu vďačný, že s takými ľuďmi môžem spoločne kráčať.

Byť nositeľom Boha je naším poslaním. Všade, kde idem, prinášam Boha. Rád používam obraz, že Boh je taký veľký, že sa do nás nezmestí. Preto z nás musí trčať – v našom konaní i hovorení.

Ak nás dnes texty Písma vyzývajú k pokániu – teda ku zmene zmýšľania –, tak asi je čas pozrieť sa na to, akým nositeľom Boha som ja. Trčí Boh zo mňa? Alebo trčí zo mňa žiadostivosť zla a reptanie (pozri 1 Kor 10, 6 – 10)?

Ťažké sú tieto dni. Nech nás vedú k pokániu – k uznaniu nášho zlého zmýšľania a k jeho zmene. Poďme hľadať pravdu – a tá spočíva v tom, že Boh býva v nás. Ak ju prijmeme, zlo nebude mať nad nami nijakú moc... Ktovie? Možno naša maličká zmena, malé pokánie pomôže k veľkým zmenám vo svete. Nie si bezvýznamný. Si nositeľ Boha. Tak mu dovoľ v tebe žiť a konať.


Na stiahnutie

20. 3. 2022.docNávrat späť