02. 11. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Dobrota Boha (31. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Dnešný žalm obsahuje jedno z najdôležitejších vyznaní viery židovského národa: „Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý" (Ž 145, 8). Je doplnením či skôr zhrnutím textov o neochvejnej láske Boha k svojim stvoreniam z prvého čítania (Múd 11, 22 — 12, 2), no zároveň otvára cestu pre evanjeliový príbeh o Zachejovi. Lebo ten zas dokazuje, že láska a dobrota Boha nie sú nejaké metafyzické vlastnosti, ale prejavujú sa vo veľmi konkrétnych udalostiach, dokonca vo vzťahu k jednotlivcom. K Zachejovi, k tebe, ku mne.

Spovedal som sa nedávno z hriechu, ktorý sa niekomu môže zdať podivný. Vyznával som sa, že som prestal spievať. Lebo situáciou, v ktorej žijeme, som sa nechal obrať o Božiu radosť, nechal som sa obrať o novú pieseň. A hoci zatiaľ nespievam, Písmo mi znova začína hovoriť o Božej veľkosti. Čítal som v tieto dni Knihu proroka Izaiáša, 18. a 43. kapitolu. Pozoroval som v nich vyznanie lásky Boha ku mne, starostlivosť o moju ochranu. V širšom význame som akoby nanovo, s novou vierou poznával, že Boh nenechá svoju Cirkev – miestnu, ale ani univerzálnu – bez svojej opatery, bez svojho vedenia. A keď som sa potom začítal do liturgických textov tejto nedele, zažíval som, ako mi Boh znovu otvára srdce pre pieseň o jeho dobrote, múdrosti a láske. Teším sa na chvíľu, keď sa mi tá pieseň prederie na pery...

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý." Je to slovo, ktoré sa oplatí vedieť naspamäť a opakovať si ho napríklad pri sledovaní správ. Stane sa nám vyznaním viery, zvlášť v situáciách, ktoré priamo odporujú Božej dobrote. Lebo vtedy sme náklonní myslieť si, že Boh nie je vždy taký milostivý, milosrdný, zhovievavý a láskavý. Ale to nie je pravda. Boh sa nemení, Boh je láska. Ak to práve nevidíme, tak je to preto, že náš pohľad práve vtedy nie je pohľadom viery. Dnešné texty nám však k nemu môžu pomôcť. Napríklad ak poznáš nejakého verejného hriešnika, neváhaj a vkladaj ho do Božích rúk. Ježiš možno dnes pôjde okolo neho a pozve sa k nemu na hostinu. Vieš, čo sa pri takej príležitosti stalo so Zachejom...


Na stiahnutie

30. 10. 2022.docNávrat späť