28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Cieľ (1. adventná nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn hodos)

Už vyše mesiaca kráča Cirkev po celom svete po synodálnej ceste. Niekde intenzívne, niekde ako slimák. Dôležité je však ísť dopredu, rýchlosť nie je až taká podstatná. No dôležité je tiež mať vždy istotu, že ideme po správnej ceste. Ak totiž niekto rýchlo beží mimo cesty, tak sa rýchlo vzďaľuje od cieľa.

Preto je veľmi dobré, že biblické čítania Prvej adventnej nedele nám veľmi jasne pripomínajú cieľ nášho spoločného kráčania: „Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu" (Jer 33, 16); „Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja" (Ž 25, 14); „... aby ste boli bez úhony..., keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými" (1 Sol 3, 13); „aby ste mohli... postaviť sa pred Syna človeka" (Lk 21, 36). Tieto texty nám v rôznych obrazoch ukazujú jediný cieľ – stretnutie s Pánom, s ktorým potom budeme už navždy. Tento cieľ máme mať vždy na pamäti, vždy pred očami, vždy v srdci a s ním konfrontujme všetky čiastkové ciele a snaženia, aby boli s týmto veľkým cieľom neustále v súlade.

V každom čítaní sa dnes zároveň dá nájsť tiež niečo, čo cestu k nášmu cieľu konkretizuje: „...konať právo a spravodlivosť" (Jer 33, 15; viem, vytrhol som to z kontextu, ale nech mi je odpustené); „zachovávať jeho zmluvu a jeho príkazy" (porov. Ž 25, 10b); „ako máte žiť a páčiť sa Bohu" (1 Sol 4, 1); „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život... bdejte celý čas a modlite sa" (Lk 21, 34. 36). Tamto je cieľ, toto je cesta.

Ak sa nám oboje zdá sotva realizovateľné a náročné, ťažko dosiahnuteľné, tak ešte niečo z dnešných textov vytiahnem: „Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy" (Jer 33, 14); „Pán... ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča" (Ž 25, 8 – 9); „Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku... Nech posilní vaše srdcia" (1 Sol 3, 12 – 13). Bohu veľmi záleží na tom, aby sme svoj cieľ dosiahli. Až tak, že to on sám koná v nás a v náš prospech.

A teraz sa vrátim k synode. Tá totiž hovorí o spoločnom kráčaní na ceste k cieľu. A tak si môžeš zobrať napríklad tento text, dať dokopy rodinu či priateľov alebo len tak ad hoc pár ľudí (fyzicky po uvoľnení obmedzení alebo teraz online) a spolu si po modlitbe a prečítaní biblických textov tejto nedele klásť otázky: Kráčam vedome s niekým k tomuto cieľu? Nemáme nejaké čiastkové ciele, ktoré nás vedú mimo cesty a ďaleko od cieľa? Čo urobiť, aby naše spoločné úsilie pomohlo aj iným ľuďom, s ktorými žijeme/stretávame sa, upriamiť sa na náš cieľ – byť s Ježišom?

Viem, chcem náročnú vec, veď nie sme zvyknutí hovoriť o svojej viere. Ale práve to chce synoda zmeniť. Chce, aby sme kráčali spoločne. Skúsme to. Boží Duch prijme našu ochotu a povedie nás – nielen v rozhovoroch, ale najmä v zmene zmýšľania i konania.


Na stiahnutie

28. 11. 2021.docNávrat späť