21. 10. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

„Bože, buď milostivý“ (30. nedeľa v Cezročnom období)

Milovaný Bože, mám dnes pocit, že mlčíš. Buď milostivý mne hriešnemu.

Neviem, či moja „modlitba preniká oblaky" (porov. Sir 35, 21). Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Neviem, či patrím k úbožiakom, ktorých volanie vyslyšíš (Ž 34, 7). Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Možno mi nastáva čas odchodu, ale nie som si istý, či som bojoval dobrý boj (pozri 2 Tim 4, 7). Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Ale jedno viem: „V Kristovi Boh zmieril svet so sebou" (2 Kor 5, 19, verš pred evanjeliom). Práve preto volám: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu" (Lk 18, 13).

Možno ťa v živote trápi mnoho vecí. Osobných, rodinných, spoločenských, národných, politických, svetových... Skús tento týždeň namiesto nariekania alebo hnevu nad tým všetkým často prísť pred Pána (ak sa dá, tak aj do chrámu) a volať: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu."

Zakúsiš, že tvoja modlitba prenikne oblaky, že Boh vypočuje modlitbu ukrivdeného, že neopovrhne prosbami toho, kto si pred ním vylieva svoj bôľ, že budeš láskavo prijatý. Najvyšší zhliadne a vynesie spravodlivý rozsudok. (Tieto prísľuby nájdeš v dnešnom prvom čítaní Sir 35, 15b – 17.20 – 21.) Lebo „Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu" (Ž 34, 19).

Milovaný Bože, viem, že nemlčíš. Potešuješ svojím slovom a ukazuješ cestu hriešnikom (Ž 25, 8b). Ďakujem ti a znova volám so všetkými, čo ťa milujú: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu." Prijmi, prosím, toto volanie ako volanie svojej Cirkvi v mene uboleného a zmäteného sveta...


Na stiahnutie

23. 10. 2022.docNávrat späť