13. 09. 2023
Domov   >   Udalosti

Stretnutie seminaristov

Seminaristi Žilinskej diecézy a Salzburskej arcidiecézy na už tradičnom stretnutí, ktoré sa v tomto roku konalo v Rodinkove v Belušských Slatinách, 
mali možnosť spoločne diskutovať o vybraných teologických textoch, ale tiež vzájomne sa obohatiť vlastnou skúsenosťou viery a života. Tieto stretnutia sú o to vzácnejšie, že sa ich zúčastňujú aj diecézni biskupi Mons. Tomáš Galis a arcibiskup Mons. Franz Lackner. Tohtoročné študijné dni čerpali z diela jedného z najväčších teológov 20. storočia Jozefa Ratzingera, pričom základnou témou dišputy bola budúcnosť Cirkvi a jej identita. Garantom tejto diskusie bol dogmatický teológ Dr. Ladislav Kučkovský, kňaz Žilinskej diecézy pôsobiaci v Salzburskej arcidiecéze. Seminaristi spolu so svojimi predstavenými zakončili spoločný čas púťou na horu Živčáková.

Návrat späť