18. 12. 2023
Domov   >   Udalosti

Skauti priniesli Betlehemské svetlo do Žiliny

V katedrálnom chráme Najsvätejšej Trojice v Žiline na tretiu adventnú nedeľu zažiarilo vďaka žilinským skautom svetlo, 
ktoré na Slovensko aj tento rok doputovalo z Betlehema. Na začiatku svätej omše, ktorú slávil diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, predstavili skauti tradíciu betlehemského svetla a odpálili od neho sviece na oltári a adventnom venci. Biskup vo svojom príhovore povzbudil veriacich, aby sme všetci prinášali svetlo, ktoré je symbolom Krista, prostredníctvom malých skutkov lásky všade tam, kde sa nachádzame a prežiarili tak temnotu smútku a beznádeje dnešných dní. Cirkev vstúpila slávením dnešnej nedele do obdobia bezprostrednej prípravy na vianočné sviatky. Táto nedeľa má prívlastok Gaudete, vychádzajúci zo slov apoštola Pavla Filipanom, ktoré sa stali vstupným spevom dnešnej liturgie: "Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko (Flp 4,4-5)". Ružová liturgická farba používaná v dnešný deň pripomína radosť z blížiacich sa sviatkov, blízke Svetlo, ktoré je živou nádejou a osvetľuje temnotu noci.

Návrat späť