28. 06. 2022
Domov   >   Udalosti

Diecézne stretnutie rodín v Žilinskej diecéze

V nedeľu 26. júna sa vo farskom kostole najväčšej sídliskovej farnosti Žilinskej diecézy Žilina-Vlčince a na priľahlom Námestí Jána Pavla II. uskutočnilo Diecézne stretnutie rodín s otcom biskupom Tomášom.
Stretnutie bolo časovo, duchovne aj tematicky prepojené na 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme, ktorého hlavným posolstvom bola téma vyjadrená mottom "Rodinná láska - povolanie a cesta k svätosti." Účastníci stretnutia, medzi ktorými dominovali rodiny s malými aj väčšími deťmi, slávili Eucharistiu, ktorej predsedal diecézny biskup Mons. Tomáš Galis za prítomnosti viacerých kňazov z diecézy. V homílii v duchu nedeľného evanjelia povzbudil najmä manželov, ale aj všetkých prítomných, k pevnému rozhodnutiu pre vernosť v poslaní, prijatom od Boha, podľa Ježišovho príkladu, ktorý sa z lásky k nám pevne rozhodol ísť do Jeruzalema. Na záver sv. omše diecézny biskup vyslal rodiny na misiu svätosti v manželskom a rodičovskom povolaní a poslaní. Odovzdal im pritom reprodukciu obrazu P. Marca Rupnika, vytvoreného špeciálne k tejto udalosti, s názvom toto "Tajomstvo je veľké". K obrazu pridal aj vlastné slová vyslania s textom modlitby za rodiny.
Nasledovalo spoločné obedňajšie agapé, pripravené skvelým tímom dobrovoľníkov z Rodinkova aj z farnosti Žilina Vlčince, pri ktorom si našli kopec zábavy aj deti zúčastnených rodín.
Po ňom sa účastníci Diecézneho stretnutia vrátili späť do chrámu, kde o 14.15 začal popoludňajší program. Jeho hlavným odkazom bola téma dozrievania k svätosti od útleho veku až po po zrelé svedectvá dlhoročných manželov, verne žijúcich poslanie sviatostného manželstva. Na úvod programu preto najmenších účastníkov, no nielen ich, svojim umeleckým podaním biblických príbehov potešili a povzbudili mladí umelci z divadla Teatro Colorato z Bratislavy. Po nich sa postupne so svojimi vstupmi vystriedali mladí talentovaní umelci - flautistka Ajna Marosz, vlaňajšia víťazka medzinárodnej európskej súťaže a tiež skvelý dvanásťročný klavirista David Perrot zo Žiliny, ktorí sa v rozhovore s moderátorkou Michaelou Pastorkovou podelili aj o svoje vnímanie vlastnej rodiny a jej podpory pre svoju umeleckú dráhu. Rovnako prehovorili o prežívaní hodnoty manželstva aj manželia Janka a Peter Kothajovci počas koncertného vystúpenia Janais.
Súčasťou programu bolo aj požehnanie mamičiek pred pôrodom, predstavenie duchovnej obnovy rozVedení k Bohu p. Matejom Trizuliakom, saletínom, ktorému v spolupráci s komunitou bratov zahorelo srdce pre túto službu. Na záver popoludňajšieho programu otec biskup udelil ocenenie štrnástim manželským párom z farností diecézy, ktorí verne a príkladne žijú v poslaní sviatostného manželstva od 38 až po 62 rokov, medzi nimi aj jeden z dobrovoľnícky slúžiacich párov na Diecéznom stretnutí rodín.
Súčasťou vyvrcholenia podujatia bolo aj finále diecéznej gól-parády, v ktorom takmer dve desiatky súťažiacich synov a otcov malo možnosť pokúsiť sa streliť gól brankárovi MŠK Žilina Marekovi Teplanovi, ktorý ich zároveň povzbudil svojim vyznaním o silnej podpory vlastnej rodiny na ceste rozvíjania športového jeho talentu, čoho jednoznačným svedectvom bola aj prítomnosť brankárových rodičov a brata na tomto podujatí.
Duchovným zavŕšením popoludňajšieho programu bolo krátke spojenie zo záznamu cez TV LUX s Rímom vďaka sledovaniu časti príhovoru Svätého Otca Františka pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Tú sa nakoniec všetci účastníci Diecézneho stretnutia rodín v Žiline pomodlili s otcom biskupom Tomášom.
Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy
Foto: Roman Seko, Emil Kondela, Jaroslaw Weber

Na stiahnutie

Vyslanie rodín o. biskupom Tomášom.pdfNávrat späť