23. 06. 2022
Domov   >   Udalosti

Diakonská a kňazská vysviacka 11.6.2022

V sobotu 11. júna udelil otec biskup Tomáš Galis počas svätej omše sviatosť kňazstva 

diakonovi Štefanovi Lašovi z Farnosti Žilina-Solinky a diakonát prijali Matúš Mažgút z Farnosti Žiliny-Hájik, Zdenko Mravec z Farnosti Kysucké Nové Mesto-Panny Márie, Michal Rudinec z Farnosti Žilina-Vlčince a Adam Štefanec z Farnosti Žilina-Solinky. Otec biskup počas homílie okrem iného povedal: "Blízkosť nebeského kráľovstva nie je teória, ktorú môžeme naštudovať, naučiť sa spamäti a potom opakovať. Je to skutočnosť, ktorá hmatateľne uchvacuje celú ľudskú bytosť a premieňa celý ľudský život. Kiež by sme aj my najprv "zakúsili", aby nás "prenikla" moc Kristovho kráľovstva pôsobiaceho v nás. Len tak budeme môcť byť nositeľmi pokoja."
Návrat späť