07. 06. 2022

Diecézny synodálny proces vrcholí

Milé sestry a bratia, pomaly vrcholí fáza zberu podnetov zo synodálnych konzultácií, 

preto Vás opätovne pozývame k odozve na synodálnu výzvu Svätého Otca Františka ako aj slovenských biskupov: „hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli." Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého s Vašimi veriacimi vo farnostiach!

Témy na synodálne konzultácie ako aj návod a štruktúru na niektoré z nich nájdete na stránke dcza.sk pod názvom SYNODA 2021-2023. Výstupy z týchto stretnutí môžete zaslať na mailovú adresu zilina@synoda.sk alebo zapísať do formuláru https://forms.gle/nNmFWjUCUcDj5k2X6 .

Ukončenie zberu podnetov zo Žilinskej diecézy bude 19.6.2022. Po tomto termíne bude nasledovať vyhodnotenie príspevkov a spracovanie správy za celú Cirkev na Slovensku.

Získané postrehy a podnety budú verejne prezentované a budú slúžiť ako inšpiratívny materiál pre rozvoj života Cirkvi v našej diecéze.

S prianím odvahy a dôvery v Ducha Svätého za synodálny tím DCZA

Peter Holbička a Miriam JanegováNávrat späť