03. 05. 2024
Domov   >   Kalendár

Rok modlitby

Pápež František vyhlásil tento rok za Rok modlitby. 

Povzbudzuje nás, aby sme znovuobjavovali hodnotu modlitby v našom každodennom živote.

Téme budú venované aj tohtoročné fatimské soboty v Rajeckej Lesnej. Otec biskup Tomáš zostavil tím kňazov, ktorí budú od mája do októbra viesť katechézy o spoločnej modlitbe v rodine a farnosti, i o súkromnej modlitbe.

Katechézu nájdete každý mesiac aj v časopise Naša Žilinská diecéza, alebo si ju budete môcť vypočuť ako podcast na našej stránke. Súčasťou projektu sú aj súťažné aktivity pre rodiny s deťmi.

 Naším mottom je prosba učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa" (Lk 11,1).

10.00 h modlitba ruženca
11.00 h svätá omša s katechézou

… spoločne v našej rodine

… s farskou rodinou

  • 1. júla - Hovoriť „Otče náš." (Martin Danišek)
  • 3. augusta - V jednote s celou Cirkvou (Peter Olas)

… myšlienkami, slovami a skutkami

  • 7. septembra - Hovor Pane… (Andrej Krekáč)
  • 5. októbra - Keď sa ideme modliť (Peter Piaček OFMCap)
Fatimské soboty v roku 2024
  • 4. mája Dekanát Púchov a Ilava
  • 1. júna Dekanát Turzovka a Čadca
  • 6. júla Dekanát Rajec a Žilina
  • 3. augusta Dekanát Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou
  • 7. septembra Dekanát Martin a Varín
  • 5. októbra Dekanát Považská Bystrica a Bytča

 Návrat späť