Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v SkalitomHlavný cieľ projektu:

Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole sv. Andreja Svorada a Benedikta prostredníctvom dovybavenia existujúcich odborných učební, zabezpečujúcich vyučovanie žiakov. Tieto učebne slúžia ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu došlo k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a rozvoju vzdelávacej infraštruktúry základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.

Hlavný cieľ projektu je naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít:

1. Obstaranie vybavenia jazykovej učebne pre praktický rozvoj jazykových a komunikačných zručností žiakov

2. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov

3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov

4. Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov

5. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov

6. Obstaranie vybavenia IKT učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov

Začiatok realizácie: 12/2019 Koniec realizácie: 12/2020

Celkové oprávnené výdavky: 91 362,66 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 86 794,53 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 77 658,26 EUR

www.mpsr.sk www.mirri.gov.sk www.dcza.sk


WEB_Skalite 2WEB_Skalite 2
DOC dokument, veľkosť 97 kB
Pridané dňa: 15. 04. 2021
WEB_SkaliteWEB_Skalite
PDF dokument, veľkosť 149 kB
Pridané dňa: 15. 04. 2021
SKALITÉ KZ Gavis knihy-1SKALITÉ KZ Gavis knihy-1
PDF dokument, veľkosť 2 920 kB
Pridané dňa: 06. 10. 2020
Skalite_KZ Cast c.2Skalite_KZ Cast c.2
PDF dokument, veľkosť 1 023 kB
Pridané dňa: 29. 10. 2019
Skalite_KZ Cast c.5Skalite_KZ Cast c.5
PDF dokument, veľkosť 3 829 kB
Pridané dňa: 21. 10. 2019
Skalite_KZ Cast c.4Skalite_KZ Cast c.4
PDF dokument, veľkosť 4 133 kB
Pridané dňa: 21. 10. 2019
Strana: 1 2
Strana 1 z 2