08. 08. 2023

Univerzita tretieho veku

Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov
(pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):
  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  • Dejiny umenia (Ružomberok),
  • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).
Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV,
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta,
Hlavná 89, 041 21 Košice. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát
mesačne


Návrat späť