04. 03. 2021

Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze

Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. 

Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.

Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava.

Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie. Môžete si vybrať z nasledovných škôl:

Gymnáziá:

  • · Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina (Na závaží)
  • · Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

Stredné odborné školy:

  • · Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
  • · Stredná zdravotnícka škola, Čadca
  • · SOŠ pedagogická, Čadca
  • · SOŠ informačných technológií, Nová Dubnica
  • · SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina

Žiakom so špeciálnymi potrebami poskytuje výchovu a vzdelávanie Praktická škola sv. Jozefa v Turzovke.

Záujemcovia získajú prehľad o katolíckych školách v Žilinskej diecéze, ich študijných odboroch a kontakty priamo na tieto školy na www.dsuza.sk. Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.
Návrat späť