04. 05. 2022

Jarná púť na hore Butkov

Pozývame Vás na jarnú púť k ucteniu sv. Jána Pavla II. do Skalného sanktuária na hore Butkov v sobotu 21. mája 2022
Hlavným celebrantom slávnosti bude Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov je miesto, ktoré navštívujú mnohí veriaci s prosbou o Božie milosrdenstvo a pomoc v tejto zložitej a neistej dobe.

13.00 h Spoločná modlitba krížovej cesty "Krízová cesta Božieho milosrdenstva" (od chaty Muflónka do Skalného sanktuária)
14.30 h Piesne folkového a gospelového speváka Petra Janků
15.00 h Korunka Božieho milosrdenstva s účasťou sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova
15.15 h Mariánske piesne v podaní solistu opery SND Miroslava Dvorského
15.30 h Svätá omša ku cti sv. Jána Pavla II. 

Slávnosť hudobne a spevom sprevádza Slovenský spevácky zbor ADOREMUS a sólista opery SND Miroslav Dvorský

Svätý Ján Pavol II. a svätá Faustína, orodujte za nás!

V zóne pokánia bude vysluvaná sviatosť zmierenia.

Pre pútnikov, ktorí nezvládnu peší výstup krížovou cestou, budú na spodnej etáži lomu pripravené autobusy. Výjazd autobusov na 12. etáž bude v čase 13.15 - 13.30 h

Tešíme sa na Vás


Návrat späť