17. 05. 2022

Formačné stretnutie organistov a chrámových hudobníkov

Diecézna liturgická komisia pozýva všetkých organistov, chrámových hudobníkov a spevákov na 

formačné stretnutie do Diecézneho centra v Žiline, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022 s témou „Nová tvorba liturgických spevov a jej použitie v praxi".

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na: liturgicka.komisia@dcza.sk do 10. júna 2022. V emaile prosíme uviesť telefonický a emajlový kontakt a názov farnosti. Účastnícky poplatok je 5 eur.Návrat späť