12. 06. 2024

Diecézna púť pri príležitosti dňa starých rodičov

Pozývame vás na 15. ročník Diecéznej púte pri príležitosti dňa starých rodičov a seniorov

27. júla 2024 (sobota)

18.00 - 21.00 h  Spovedanie pri príležitosti púte
18.05 h Krátke predstavenie programu
18.15 h Ruženec s tajomstvami, litánie k sv. Anne
18.00 h Svätá omša, celebruje ThLic. Zdeno Pupík, PhD.
20.00 h Moderovaný rozhovor so Zdenkom Pupíkom po svkončení svätej omše
21.30 h Chvály a modlitby mladých
24.00 h Tradičná polnočná svätá omša s novokňazským požehnaním

28. júla 2024 (nedeľa)

09.00 h Spovedanie, ruženec a litánie k sv. Anne
09.30 h Hudobná a liturgická príprava
10.00 h Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup


Návrat späť