09. 01. 2018

Zriadenie nového dekanátu Turzovka

Pri slávnostnej sv. omši dňa 2. januára 2018 v Turzovke, ktorej predsedal žilinský biskup Tomáš Galis, bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét o zmene hraníc Dekanátu Čadca a zriadení Dekanátu Turzovka. Týmto dekrétom sa farnosti Turzovka, Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Staškov a Duchovná správa mariánskeho pútnického miesta a miesta modlitby Hora Živčáková vyčlenili z Dekanátu Čadca a zriadili sa ako samostatný dekanát so sídlom v Turzovke. Novým dekanom sa stal vsdp. PhDr. Ján Vrbata, turzovský farár.

Kňazom a ostatným prítomným veriacim, medzi ktorými nechýbali zástupcovia mesta Turzovka na čele s primátom JUDr. Ľubomírom Golisom bol v závere sv. omše predstavený erb nového dekanátu, ktorý navrhol a predstavil Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD. Jeho spoluautormi sú doc. Miroslav Glejtek a Mgr. Drahomír Velička, PhD. Erb z polovice vychádza z voskového odtlačku pôvodnej pečate dekanátu z roku 1870 (tá pôvodná pečať z roku 1870 sa našla totiž na dokumentoch z roku 1883, viď: sobola.sk/zilinska-dieceza-erb-obnoveneho-dekanatu-turzovka/) a jeho konkrétna podoba je: modro-červeno štiepený štít, v prvom poli zlatý dvojitý tlapovitý kríž so skrátenými dolnými ramenami, v druhom poli na zlatou oriezkou opatrenej položenej striebornej knihe je zlatý kalich, nad ním striebornými lúčmi žiariaca strieborná hostia. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s dvoma strapcami na čiernej šnúre. Prvé pole štítu nesie znamenie z erbu diecézy, symboly v druhom poli korenia v už spomínanej najstaršej známej pečati dekanátu. Erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

Novozriadený Dekanát Turzovka čiastočne kopíruje územie, ktoré medzi rokmi 1970 až 1952 patrilo do prvého turzovského dekanátu. V roku 1952 vykonali ordinári v bývalom Československu nové ohraničenie okresných dekanátov tak, aby sa podľa možnosti zhodovali s hranicami politických okresov. V dôsledku tejto organizačnej zmeny došlo v Nitrianskej diecéze k zníženiu počtu dekanátov z 21 na 13. Týmto aktom zanikol aj turzovský dekanát. Obnovený bol opäť veľký dekanát v Čadci. Takto ustanovený čadčiansky dekanát pretrval až do konca roku 2017.Návrat späť