21. 07. 2022

Posviacka nového oltára v Trnovom

Pri slávnostnej omši 16. júla 2022 posvätil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, vo farskom kostole v Trnovom za hojnej účasti veriacich farnosti nový oltár. V ten istý deň pred 27 rokmi, 16. júla 1995, posvätil Ján Chryzostom kardinál Korec Kostol sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa 1. júla 2003 stal farským kostolom novovzniknutej farnosti Trnové. Dnes dostal nový stabilný oltár, ktorý je pevným miestom, okolo ktorého sa bude zhromažďovať Boží ľud, aby tu dennodenne slávil Kristovu obetu. Biskup vo svojom príhovore zdôraznil, že bratské vzťahy a naše uzmierenie má mať prednosť pred každým náboženským kultom. Povzbudil veriacich, aby vedeli odpúšťať a k druhým pristupovali ohľaduplne a s úctou. Po svätej omši požehnal biskup komplex zastavení krížovej cesty, ktoré vyhotovil akademický maliar Milan Krajčo. Tieto keramické sochy umiestnené v sade nad kostolom svojou umeleckou hodnotou, ale najmä duchovným rozmerom, vovádzajú do tajomstiev Ježišovho utrpenia a smrti a napomáhajú tak osobnej modlitbe i povzneseniu ducha.Návrat späť