22. 03. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Na slávu Boha (Kvetná nedeľa)

Cesta radosti - Na slávu Boha (Kvetná nedeľa)

Záver Pôstneho obdobia je poznačený tým, že sa v ňom prelínajú dve témy. Do liturgickej modlitby popoludňajšej modlitby Štvrtka Svätého týždňa je ešte Pôstne obdobie, čas pokánia a obrátenia sa k Bohu. Ale už teraz Kvetnou nedeľou zároveň začíname sláviť dielo nášho vykúpenia – utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vyvrcholí Veľkonočným trojdním. Ono nie je súčasťou Pôstneho obdobia, ale je samostatnou slávnosťou. Možno práve pohľad slávenia nám pomôže lepšie prežiť týždeň, ktorý je pred nami.

Oslavou Boha nie je len hosanna, ktoré znelo pri Ježišovom príchode do Jeruzalema a ktoré spievame pri každej svätej omši. Oslavou Boha je aj vedieť milým slovom posilniť unaveného (Iz 50, 4). Oslavou Boha je vedieť aj na kríži, v opustenosti „tvoje meno zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia ťa velebiť" (porov. Ž 22, 23). Nevieme, ale možno sa Ježiš na kríži modlil celý tento žalm, nielen prvý verš, ako je to uvedené v evanjeliu.

Oslavou Boha je tiež vyznávať: „Ježiš Kristus je Pán!" (Flp 2, 11). Ten Ježiš, ktorý sa ponížil, zriekol seba samého, bol poslušný až na smrť na kríži. Preto ho Otec povýšil...

A oslavou Boha je tiež vnímať opis Ježišovho umučenia, smrti a pochovania ako príbeh spásy. Ak by sme ho počúvali len ako ľudskú udalosť, tak v nás vyvolá hrôzu, zdesenie zo zloby ľudí. Ale ak v ňom vidíme Božie tajomstvo – Boh vstupuje do nášho pozemského konania (tu konkrétne do popravy jeho Syna) a dáva mu úplne iný rozmer, aký sa dá vidieť našimi očami –, vedie nás to k oslave Božej moci, krásy, dobroty, lásky, múdrosti,,. Boh nesmiernu zlobu ľudstva premieňa na dielo vykúpenia toho istého ľudstva. Nie je to dôvod na oslavu?

Nuž oslavujme. Celý týždeň trénujme spev Aleluja, aby sme o týždeň nemlčali, keď vyjdeme z kostola po slávení Veľkonočnej vigílie. Nech všetci vedia, že Ježiš žije! Ježiš Kristus je Pán!


Na stiahnutie

24. 3. 2024.docNávrat späť