09. 10. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Kostoly   >   Dekanát Žilina

Katedrála Najsvätejšej Trojice

Pravidelné bohoslužby

 • Pondelok: 7:00, 12:00, 18:00
 • Utorok: 7:00, 12:00, 18:00
 • Streda: 7:00, 12:00, 18:00
 • Štvrtok: 7:00, 12:00, 18:00
 • Piatok: 7:00, 12:00, 18:00
 • Sobota: 7:00, 18:00
 • Nedeľa: 7:00, 9:00, 10:30, 18:00
 • Sviatok v deň pracovného pokoja: 7:00, 9:00, 18:00
 • Sviatok v pracovný deň: 7:00, 12:00, 18:00

Pravidelné spovedania

 • Pondelok: 6:30-6:55, 11:30-11:50, 17:30-17:55
 • Utorok: 6:30-6:55, 11:30-11:50, 18:00-18:25
 • Streda: 6:30-6:55, 8:00-18:00 (celodenná spovedná služba), 17:30-17:55
 • Štvrtok: 6:30-6:55, 11:30-11:50, 17:30-17:55
 • Piatok: 6:30-6:55, 11:30-11:50, 17:30-17:55
 • Sobota: 6:30-6:55, 117:30-17:55
 • Nedeľa: 6:30-6:55, 17:30-17:55

O kostole

Je najvýznamnejším a najstarším objektom v meste. S veľkou pravdepodobnosťou v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál od 13. storočia Žilinský hrad (písomné správy z rokov 1318 – 1454). Kostol sa spomína už v r. 1423, vtedy bol ešte zasvätený Panne Márii. K zmene patrocínia došlo koncom 16. storočia, keď kostol dvakrát zaujali Podmanickí a premenili ho na pevnosť. V r. 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Thurzu konala tzv. Žilinská synoda, najvýznamnejšia udalosť reformácie na Slovensku. Pôvodný gotický kostol nadobudol po prestavbe renesančný charakter. Je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice pochádza z r.1697. Pod kostolom sa nachádza 6 krýpt a 2 zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699. Samotne stojacou zvonicou tohto kostola, ktorá pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily – je tzv. Burianova veža (výška 46 m). Prvá svetová vojna poznačila aj žilinské kostoly. V auguste 1917 zrekvirovali všetky tri zvony z Burianovej veže na výrobu vojenského materiálu. Až v roku 1924 dostala táto veža 6 nových zvonov. Pri tejto príležitosti bola dňa 15. augusta v Žiline veľká slávnosť – Andrej Hlinka posvätil zvony, ktoré ešte v ten deň vytiahli na vežu. Farský kostol dostal aj nový organ, ktorý vyhotovila firma Bratia Rieger v Krnove r. 1936. Na kostole je pamätná tabuľa pripomínajúca rekonštrukciu objektu v roku 1942. V r. 2000 bolo pod farským kostolom odhalené súsošie sv. Cyrila a Metoda od Ladislava Beráka. Farský kostol Najsvätejšej Trojice sa v r. 2008 stal katedrálou. Je diecéznym kostolom Žilinskej diecézy.

Katedrála najsvätejšej trojce. interiér. Žilina - HDR in zilinaNávrat späť