02. 04. 2014
Domov   >   Ostatné   >   Kostoly   >   Dekanát Varín

Farský kostol sv. Jozefa, Gbeľany (1995)

Farnosť Gbeľany má Farský kostol sv. Jozefa z roku 1995. Základný kameň pre Kostol sv. Jozefa, robotníka v Gbeľanoch, požehnal Svätý Otec Ján Pavol II. 22. 4. 1990 v Bratislave. Kostol si postavili veriaci a 9. septembra 1995 ho posvätil J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec. Prvá nedeľná omša sa slávila 18. decembra 1994.

Sväté omše
  • Pondelok: 7:00 (*), 17:00 (**), 18:00
  • Štvrtok: 17:00 (**), 18:00
  • Piatok: 17:00 (**), 18:00
  • Sobota: 7:00 (***), 17:00 (**), 18:00
  • Nedeľa: 10:30
  • Prikázaný sviatok: 18:00
 (*) - júl, august
(**) - zimné obdobie
(***) - cez advent


Church and neighborhood - Gbelany in slovakia

Kalvária (Krížová cesta z Nededze)


Návrat späť