19. 03. 2014
Domov   >   Ostatné   >   Kostoly   >   Dekanát Bytča

Farský kostol sv. Gála (1799)

Centrum obce tvorí neskorogotická budova Kostola sv. Gála, opáta, ktorá pochádza z roku 1799. Bol vybudovaný na mieste staršej sakrálnej drevenej stavby zo 14. storočia. Jeho veža pochádza zo staršej stavby z obdobia okolo roku 1600. Zaujímavosťou sú zamurované náhrobné kamene zo 16. - 17. storočia v obvodnom múre. K historickým pamiatkám patrí i gotický kalich z 15. storočia, krstiteľnica z 13. storočia. V blízkosti sakrálnej stavby je neskorá baroková kalvária a socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1797. Na kostole v poslednom čase prebehli rôzne opravy, či to bolo vymaľovanie interiéru, nová fasáda alebo v neposlednom rade aj oprava strechy.

Sv. omše

  • Pondelok: 18:00
  • Utorok: 18:00
  • Streda: 7:00
  • Štvrtok: 18:00
  • Piatok: 18:00
  • Sobota: 7:00
  • Nedeľa: 7:00, 10:30
  • Prikázaný sviatok: 7:00, 18:00


Návrat späť