11. 03. 2014
Domov   >   Ostatné   >   Kaplnky   >   Dekanát Žilina

Kaplnka Najsvätejšej Trojice Porubka

Zvonica bola postavená v roku 1923 a 15. decembra 1923 slávnostne vysvätená. Kňaz Michal Šinský sa pričinil, že v roku 1969 vybavil stavebné povolenia na rozšírenie zvonice na kaplnku (dom smútku). Na prestavbe sa podieľali mnohí veriaci z Porúbky. K rekonštrukcii kaplnky došlo i v roku 1995, kedy vymieňali okná a v roku 2001 dochádza k oprave krovu a chóru.


Sväté omše v Porúbke

  • Nedeľa: 9:30
  • Prikázané sviatky: 16:30


Návrat späť