24. 11. 2021
Domov   >   Kalendár

Katedrála

Žilinská diecéza realizuje komplexnú rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. 

OBNOVA KATEDRÁLNEHO CHRÁMU
Od vzniku Žilinskej diecézy boli realizované potrebné výskumy, po ktorých sa v rokoch 2020-2021 pristúpilo k obnove exteriéru veže a kostola. Predpokladané náklady na obnovu exteriéru predstavujú sumu 1,53 mil. eur. Čiastka 801,6 tis. eur je z dotácie MK SR, čiastku 730 tis. eur je potrebné financovať z vlastných zdrojov a darov. V roku 2021 je nám potrebné z darov ešte získať približne 550 tis. eur (údaj k 2.7.2021).

AKÝM SPÔSOBOM SA DÁ OPRAVE KATEDRÁLY FINANČNE POMÔCŤ?
  • OSOBNE – hotovostným darom v katedrále alebo na fare Farnosti Žilina – mesto alebo v Diecéznom centre v Žiline na Ulici Jána Kalinčiaka 1, Žilina.
  • BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM - platbou na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni SK76 0900 0000 0051 6809 6264 (www.transparentneucty.sk/#/UCET/ SK7609000000005168096264) alebo platbou na bežný účet Žilinskej diecézy SK97 1100 0000 0026 2586 5679, ak by ste nechceli, aby vaše darcovstvo bolo viditeľné. Možné je využiť platbu za pomoci QR kódu.Podporte obnovu
  • Je možné si adoptovať aj konkrétnu časť – predmet obnovy, viac informácii na telefóne 0910 282 151.

PRIEBEH OBNOVY, FOTOGALÉRIA, KONANÉ AKTIVITY, OSTATNÉ INFORMÁCIE

Fotogaléria (Priebeh prác 2021)
Fotogaléria (Priebeh prác 2020 a fotografie katedrály)


Špeciálne číslo časopisu Naša Žilinská diecéza k obnove


O katedrále a obnove z časopisu Naša Žilinská diecéza
Obnova našej katedrály
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť našej katedrály

Objav a obnov krásu Katedrály Najsvätejšej Trojice

(Informačný dokument)

TV Lux - Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline
27.5.2020

Informujeme - posunutie termínu 
Súťaž cukrárov a pekárov - podmienky 
Súťaž cukrárov a pekárov - prihláška

Žilinská diecéza začína s obnovou Katedrály Najsvätejšej Trojice
v Žiline
Návrat späť