05. 11. 2013

Príhovor žilinského biskupa ku stavbe diecézneho centra

Milovaní bratia a sestry!
V priebehu mesiaca sa vám už druhýkrát prihováram cez vašich duchovných otcov a mojich spolupracovníkov, kňazov. Pri inauguračnej svätej omši v Športovej hale v Žiline pred dvoma rokmi som hovoril, že „vznikom novej diecézy Pán nám skutočne pripravil vzácne okamihy a na ich umocnenie som parafrázoval slová proroka Izaiáša: „Tvoríme čosi nové, teraz to klíči; nebadáte?" (porov. Iz 43, 19).
Drahí moji, odvtedy sa v našej diecéze stále tvorí čosi nové. Je to prirodzené a vy tomu rozumiete, že v takej veľkej rodine, akou je diecéza, to ani inakšie nemôže byť. Postupne vznikali úrady a inštitúcie, ktoré sú potrebné pre chod a fungovanie diecézy. Ale sme svedkami aj toho „zvláštneho a nového", čo v tomto regióne sa ešte doposiaľ nikdy neuskutočnilo, čo sa už zapisuje do kroník, aby to zostávalo nielen pre históriu, ale aj pre potešenie v našich srdciach. Predstavitelia mesta mi v roku 2008 hovorili, že v meste „nemajú budovu ani pozemok" pre budúci biskupský úrad. Sme svedkami stavby diecézneho centra, ktoré sa realizuje na ploche bývalého trhoviska v Žiline na pozemku o rozlohe 2800 štvorcových metrov, ktorý zostal cez celú totalitu vo vlastníctve Katolíckej cirkvi. Po príprave potrebných projektov a povolení som 15. októbra 2009 požehnal stavenisko a základný kameň novostavby diecézneho centra a podpísal som kontrakt o diele za 4 milióny eur plus DPH s dĺžkou trvania stavby 18 mesiacov. V súčasnosti je už zhotovená prvá deka nad pivničnými priestormi a pomaly bude možné vidieť aj samotnú budovu.
Slovenský spisovateľ Vincent Šikula v románe Majstri opisuje, ako partia združená okolo otca stavebníka stavala na Záhorí v medzivojnovom období nový kostol. Otec, spolu so synmi a ostatnými pomocníkmi z radov veriacich, každé ráno začínal prácu modlitbou a vždy začal pripomenutím, že len jednej generácií za storočia dá Pán Boh milosť, aby mu uprostred svojich príbytkov mohli postaviť dom - dom pre Boha, dom Boží. Len jedna generácia má tu milosť, tie ostatné majú povinnosť udržiavať a zveľaďovať dielo a hlavne napĺňať jeho cieľ, prečo bol kostol postavený: napĺňať ho účasťou na bohoslužbách. A potom ticho dodal: Vy ste tou šťastnou generáciou!
Milovaní, nádejám sa, že aj my môžeme byť tou generáciou, ktorá uprostred svojich príbytkov môže postaviť budovu s priestormi nielen pre biskupa a jeho spolupracovníkov, ale i pre dobro celej diecézy a pastoračnej služby pre vás všetkých. Uvedomujem si, že toto dielo budujeme v období svetovej hospodárskej krízy. Veľmi som bol povzbudený vašou štedrosťou a vnímavosťou pre potreby našich blížnych, ako to dokazovali zbierky konané v našej diecéze. Na počet veriacich v diecéze a vyzbierané financie sme povzbudením pre ostatné diecézy. Som vám skutočne veľmi vďačný a budeme vás informovať aj o realizovaní konkrétnych projektov. Bol som však mnohými z vás povzbudený, aby som sa do stavby Diecézneho centra Communio s pomocou Božou a vás všetkých odvážil ísť.
Preto vás otcovsky prosím, aby ste na budúcu nedeľu vo všetkých chrámoch v našej diecéze svojimi milodarmi podporili toto diecézne centrum, za čo vám vopred ďakujem.
Samozrejme, pomáhať pri realizácii tohto diela môžete aj naďalej - modlitbami, obetami, a tiež finančnými milodarmi, ktoré môžete posielať aj formou poštových poukážok, ktoré vám vo farnostiach budú k dispozícii alebo aj na bankový účet, ktorý bude uvedený v informačnom bulletine.
Pamätám na vás v modlitbe i pri sv. omšiach. V pokore i vďačnosti vám stále zo srdca žehnám

+ Tomáš Galis, v. r.
žilinský biskup

 Návrat späť