08. 07. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Považská Bystrica

Adresa:č. 2
 018 16 Domaniža
Tel:042 / 439 45 22
E-mail:domaniza@fara.sk
WWW:domaniza.fara.sk

Zoznam filiálok

Zoznam kňazov

Domaniža

Obyvateľov: 2 277
Rímskokatolíkov: 2 058
Krsty: 17
Sobáše: 3
Pohreby: 24
Výročná celodenná poklona: 1. septembrová nedeľa

 

Domaniža patrí medzi veľmi staré farnosti niekdajšieho rozsiahleho trenčianskeho archidiakonátu. Prvá písomná zmienka sa nám zachovala z roku 1268 vo verejnoprávnej listine (Wencel VIII.218), v ktorej sa uvádza meno kňaza Godislava z Domaniže. Druhá listina (Harai okmanytár VI. 187) pochádza z roku 1272. Z listín je isté, že už tu stál kostol, fara a poznáme i meno správcu fary, kňaza Godislava. Druhá správa je z rokov 1332 - 1337. V tejto dobe navštívil farnosť v rámci vizitácie trenčianskeho archidiakonátu legát Raymundus de Bonofato. Z jeho stručného súpisu fár trenčianskeho archidiakonátu vysvitá, že do Domaniže prišiel zo Žiliny, kde v tom čase sídlil vicearchidiakon Klement. Raymundus de Bonofato zaznačil do súpisu meno vtedajšieho domanižského farára Mikuláša. V krátkom časovom odstupe je tu druhá správa, ktorá potvrdzuje pravdivosť prvej, a to, že v Domaniži už skutočne jestvovala farnosť, ktorá sa v súpise farností trenčianskeho archidiakonátu spomína ako ôsma. Ďalšia správa je z roku 1376 a už hovorí aj o kostole. Tou správou je kanonická vizitácia. Z týchto vizitácii sa teda dozvedáme o všetkom čo súvisí s našou farnosťou o jej vývoji, prestavbách a úpravách nášho domanižského chrámu.
(z knihy Domaniža - História a súčasnosť, 1998)

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti

Meno a priezvisko funkcia roky
Godislav zmienka 1268
Nicolaus 1332-1337
Mikuláš Ondrejkovič 1654-1660
Šimon Falloni 1660-1670
Rafael Leskóci 1670-1694
Juraj Vrtík 1694-1712
Ján Egbelíni 1712-1713
Andrej Bikaši 1713-1718
Juraj Ribany 1718-1729
Ján Goldberger 1729-1748
Štefan Bátora 1748-1753
Štefan Jankovič 1753-1770
Andrej Fedora 1770-1801
Andrej Halás 1801-1808
Ignác Morvaj 1808-1809
Samuel Peška 1809-1847
Karol Landek 1847-1876
Štefan Báž 1876-1893
Jozef Turček 1893-1915
Šebastián Slugeň 1915-1955
Jozef Brath kaplán 1944-1945
Eduard Vendrinský administrátor 1955-1998
Marián Ďurčan administrátor 1998-2015
Martin Čerňanský
farár
2015-2020
Stanislav Duník
farár
2020


Návrat späť