14. 04. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ticho milosrdenstva (2. veľkonočná nedeľa)

Hľadači Boha

Pri téme tejto nedele – milosrdenstvo – potrebujem stíchnuť a mlčať. Ticho. Len ticho a úžas, lebo „jeho milosrdenstvo trvá naveky". Tak nech hovoria všetci bohabojní.

Premietam si slovo milosrdenstvo do všetkých textov, ktoré dnes čítam, do rozhovorov, do stretnutí, do udalostí v Cirkvi i vo svete. Všade je jeho milosrdenstvo. Ináč by už nebolo nič.

Jeho milosrdenstvo pre mňa. Naveky.

Jeho milosrdenstvo pre teba. Naveky.

Jeho milosrdenstvo pre každého, koho poznám. Aby som aj ja bol milosrdný.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej" (1 Pt 1, 3).

Dnes, Milosrdný, oslavujeme a zvelebujeme tvoje milosrdenstvo. Nepochopiteľné, nesmierne, presahujúce každú našu predstavu a mieru. Tešíme sa na nebo, kde budeme celú večnosť poznávať, čo všetko je dielom tvojho milosrdenstva. A oslavovať ťa.

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky." Aleluja!

Ďakujeme ti, že záblesky tvojho milosrdenstva môžeme vnímať celý náš život a už teraz ťa aspoň trošku oslavovať. Keď je večné milosrdenstvo, večná bude aj oslava...


Na stiahnutie

16. 4. 2023-1.docNávrat späť