07. 06. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Nepriateľ (10. nedeľa v Cezročnom období)

Cesta radosti - Nepriateľ (10. nedeľa v Cezročnom období)
Máme nepriateľa. A nie je ním človek. Hneď ráno, ako vstávame, vstupujeme na zamínované pole, plné jeho nástrah: využíva naše myšlienky, pohľady, spomienky, predstavy, sluch, zrak, chuť..., aby nás na niečo navnadil. Aby sme hoci len trošku v niečom ustúpili, veď „to je len drobnosť". Podajme mu prst a presne vieme, čo sa stane.
Áno, máme nepriateľa, diabla. Ale jeho existencia a blízkosť nás nemusí paralyzovať a naháňať nám neprimeraný strach. Lebo máme aj Priateľa. „Ja som s vami po všetky dni..." (Mt 28, 20). Vieš, čo robí Boh, keď ráno vstupuješ na bojové územie? Prejavuje nám milosrdenstvo tým, že odstraňuje tie nástrahy, ktoré by sme nezvládli odhaliť a zneškodniť sami. Jeho milosrdenstvo nás predchádza. Raz v nebi uvidíme, ako veľa toho Boh robil pre nás každý deň v našom zápase o svätosť.
A druhú vec, ktorú Boh robí, je to, že ide s nami k nástrahám, ktoré na našej ceste ponechal, dáva nám svojho Ducha, aby sme ich videli, počuli, spoznali (aj to je dôvod, prečo tak veľmi potrebujeme modlitbu, lebo bez komunikácie s Bohom sme bezmocní a slepí) a dokázali ich zneškodniť, premôcť, zničiť. Aby sme boli víťazi. Ak sa niekedy stane, že niečo napriek Božej pomoci nedokážeme, Boh sa na nás nehnevá, ale dáva nám milosť pokánia, odpustenia a novej sily.
Máme teda nepriateľa, ale nie jemu máme venovať pozornosť. Dôležité je upriamovať svoj pohľad, svoje srdce na Priateľa – na Boha. Aj preto túto nedeľu je súčasťou biblických textov Žalm 130: „Z hlbín volám k tebe, Pane... Moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu... U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie..."
Ak chceme viesť víťazný boj (možno plný pádov a prehier, ale v konečnom dôsledku víťazný), tak sa to dá len so srdcom upriameným na Boha.


Na stiahnutie

9. 6. 2024.docNávrat späť