24. 02. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Milosť (1. pôstna nedeľa)

Hľadači Boha

Ako Boh reaguje na hriech? Akýkoľvek hriech?

Rozmnožuje milosť. Až do takej miery, že milosť zosobnil vo svojom Synovi, ktorý nás prišiel naučiť, ako milovať Boha, víťaziť nad diablom, chrániť sa hriechu a konať dobro. Učíme sa to (mnohí) od Ježiša odmalička. Veríme však, že riešením hriechu je milosť a nie náš výkon a úsilie polepšiť sa?

Pôstne obdobie nám to každý rok pripomína. Je to „milostivý čas". Hriechu, zla sa zbavím tým, že prijmem milosť a ospravodlivenie (nie ospravedlnenie) a dovolím Bohu, aby konal v mojom živote. Plne s ním spolupracujem na pretvorení môjho zmýšľania, hovorenia i konania. Všetko stojí na milosti. Naše dobré skutky sú už „len" jej dôsledkom. Na milosť si nemôžem nijako zarobiť. Už by to nebola milosť, ale odmena, zaslúžená mzda.

Dobre toto učenie chápu najmä tí, čo prijímajú sviatosť zmierenia (aj v tomto čase) nie preto, že bude prvý piatok alebo že sa blíži Veľká noc, ale preto, že vnímajú svoj hriech a uznávajú, že jeho jediným riešením je milosť, Ježiš. Dobre mu porozumeli tí, čo po každom zlyhaní hneď ľutujú, prosia o odpustenie a vyznávajú Bohu svoju lásku a napĺňajú sa Božím Duchom. Ktosi to nazval duchovné dýchanie. Ak treba, aj stokrát denne. Ak treba, aj v spovednici.

Milosť je každému k dispozícii. Svätý Alfonz napísal: „Každý človek má k dispozícii milosť modlitby. Ak ju využije, hneď dostáva ďalšiu milosť. Ak ju nevyužije, tak tá prvá milosť na neho stále čaká..."

Nenechaj čakať milosť – Ježiša. Hneď teraz ju prijmi a nechaj sa premieňať na obraz Boha. Si Božie dieťa. Nech to na tebe vidno.


Na stiahnutie

26. 2. 2023.docNávrat späť