11. 08. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Čas na ticho (19. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Zdá sa mi, že v dnešných čítaniach vôbec nejde o Petrovo kráčanie po vode ani o samotnú búrku na jazere. Veď prvé čítanie je akoby uťaté – končí sa vo chvíli, keď Eliáš spoznáva, že Pán je tu. Lebo kde prichádza Pán, nastáva ticho, pokoj. Šum jemného vánku. Vietor sa utíšil. A to vedie k viere – Eliáš si zahalí tvár a vyjde z jaskyne pred Pána, aby si vypočul ďalšie pokyny pre svoj život. Apoštoli na loďke vyznávajú: „Naozaj si Boží Syn!"
Aj žalm sa prikláňa k tejto myšlienke. Veď hneď na začiatku hovorí: „Budem počúvať, čo povie Pán, Boh" (Ž 85, 9a). A počúvať Pána sa dá takmer bez výnimky len v tichu...
Viac dnes nepíšem. Je čas na ticho.

P.S. V týchto dňoch bolo zverejnené, že 23,8 % obyvateľov Slovenska pri ostatnom sčítaní ľudu uviedlo, že je bez vyznania (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa, vydal Štatistický úrad SR). Je to dôvod na pokánie, lebo sme zlyhali v ohlasovaní vykúpenia Ježišom Kristom. A zároveň dôvod na nové iniciatívy v evanjelizácii. Ak máme „v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť" ako svätý Pavol, ktorý radšej chcel byť sám zavrhnutý namiesto svojich bratov podľa tela... (pozri Rim 9, 1 – 5).


Na stiahnutie

13. 8. 2023.docNávrat späť