10. 03. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Boh nepotrebuje vedro (3. pôstna nedeľa)

Hľadači Boha

Keď Ježiš ponúkol Samaritánke živú vodu, tá ho hneď prekukla: „Ani vedro nemáš" (Jn 4, 11). Ako možno niekomu dať vodu bez nádoby? Ale Boh nepotrebuje vedro. Lebo on je zdrojom, prameňom živej vody.

Boh nás často obdarúva alebo napĺňa naše potreby cez iných ľudí. Tí nás povzbudia milým slovom, dajú peniaze či nejaké veci, ak ich potrebujeme, vedia s nami plakať i smiať sa, darujú nám svoj čas. Prípadne ako Mojžiš udrú na skalu a z tej potečie voda – vysvetlia nám Písmo, pomodlia sa s nami a za nás... Ale je niečo, čo nám môže dať len Boh – živú vodu. Nie tú v zmysle vody pramenitej, ale vodu života, Ducha Svätého.

Zomierame smädom...

Ježiš oslovil Samaritánku a pre jej svedectvo uveril celý Sychar. Jedna sa napila z prameňa a všetci pookriali, občerstvili sa, boli umytí milosťou. Kiež by sa také niečo začalo diať v našich farnostiach. Ak po tom túžiš, nečakaj, že niekto iný príde a povie: „Povedal mi všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš?" Ty vykroč, prijmi Ježišovu ponuku živej vody a potom choď k ľuďom a hovor im o tom, čo ti povedal/urobil Pán.

Mojžiš udrel palicou na skalu, vytryskla voda a ľud sa napil. Dovoľ novému Mojžišovi, Ježišovi, aby udrel na skalu tvojho srdca, nech z neho môže vytrysknúť prameň na uzdravenie tvojej rodiny, tvojej farnosti, tvojej diecézy. Nie tvojej vody, ale živej vody Ducha, ktorý v tvojom vnútri pokrsteného človeka túžobne čaká, kedy bude môcť uzdravovať, zachraňovať, viesť k Ježišovi, ku spáse, k večnému životu s Otcom.

Ako sa to dá urobiť? Rozhovorom s Ježišom. Hoci aj takým, že budeš presne citovať Samaritánku a budeš počuť presne tie isté odpovede. Čítaj Písmo (Jn 4, 5 – 42) a vnímaj, že to, čo Ježiš povedal tej žene, hovorí doslovne tebe. Uver a potom konaj.

Nezabudni: Boh nepotrebuje vedro. Aj bez neho ťa naplní živou vodou, svojím Duchom. Ak chceš.


Na stiahnutie

12. 3. 2023-1.docNávrat späť