10. 02. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Boh je múdry (6. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Keď apoštol Pavol hovorí o Božej múdrosti, vlastne tým zjavuje „vlastnosť" Boha, s ktorou si tak trochu nevieme rady. Lebo keď je Boh vševediaci, čiže všetko vie, tak musí byť aj múdry. Lenže takéto chápanie múdrosti je skôr naším spôsobom myslenia – múdry je ten, kto toho veľa vie. Boh je však múdry ináč.

Ako ináč? Vykúpenie skrze kríž. (Pavol hovorí o bláznovstve kríža.) Sila slabých. Veľkosť malých. Múdrosť nemúdrych. Blahoslavenstvá. Sila ohlasovania. Kde v tom všetkom je nejaká ľudská múdrosť? Ako môže kríž zachrániť? (Spomeň si na medeného hada na púšti – pohľad s vierou naň zachraňoval po uhryznutí ohnivým hadom. Paradox moci a sily.) Ako môže slabý premôcť silného? Ako môže neučený byť múdrejší ako vzdelanec? Ako môže ohlasovanie vykúpenia skrze Ježiša spôsobiť obrátenie niekoho, kto o Bohu nič nevie? (Apoštol Pavol s tým mal kopec sk§úseností...)

V Božej múdrosti je naša múdrosť. Ako neradi sa však vzdávame svojho zmýšľania, ktoré je poznačené uprednostňovaním vzdelania pred múdrosťou. Jasne, vzdelanie a vzdelávanie sa je dôležité. (Michelangelo povedal: „Stále sa učím." Na tom by nebolo nič zvláštne, ale mal vtedy už 87 rokov.) Ale bez vzdelávania sa v poznaní a poznávaní Boha nanajvýš dosiahneme Nobelovu cenu v nejakom vednom odbore. No poznávaním Boha a jeho múdrosti dosiahneme večnosť.

Aby sme rástli v Božej múdrosti, uvediem myšlienku, ktorá zazneli v spojitosti so synodou v našej farnosti: „Ak sa nebudeme viac modliť, obetovať a konať dobré skutky, nikde sa nepohneme." 

A druhú myšlienku už tretí týždeň opakujem vo svojich zamysleniach. Ak sa nebudeme stretávať v malých spoločenstvách – na modlitbe, pri čítaní Písma, pri rozprávaní o Bohu, ak nebudeme spolu hľadať, ako slúžiť a ako svedčiť o Ježišovi, tak nemáme ako privádzať ľudí k Bohu, lebo ich nemáme kde pozývať. Zdôrazňujem – v malých spoločenstvách. Skvelo to povedal na úvod európskeho stretnutia k synode v Prahe pražský arcibiskup Ján Graubner: „Nájdite odvahu vyjsť zo svojej temnoty a znova sa rozhodnúť pre Krista ukrižovaného, oslobodiť sa a vyjsť z väzenia svojho ja, preniesť akcent myslenia zo svojho ja na Božie Ty, nehľadať ľudskú múdrosť, ale pochabosť kríža... Až potom nám vzíde svetlo, potom v nás zažiari sám Kristus a on v nás potom pritiahne mladú generáciu a celé národy. Ak im neponúkneme stretnutie so živým Bohom v nás a medzi nami, nemáme im čo ponúknuť. Jedine Boh ich môže uchvátiť. Urobme to pre nich."

V Prahe zaznela Božia múdrosť. Dúfam a prosím Boha, aby odpoveďou na ňu neboli akcie, konferencie, projekty, aktivity, ale množstvo stretnutí malých spoločenstiev so živým Kristom. 


Na stiahnutie

12. 2. 2023.docNávrat späť