09. 04. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Výborné umiestnenia v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

Blahoželáme našim deviatačkám ...

Janke Valúchovej za 1. miesto v tretej kategórii, Paulínke Frátrikovej za 2. miesto v tretej kategórii a druhákovi Matúškovi Pavlíkovi za 1. miesto v prvej kategórii okresného kola súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa konala 2. apríla v CVČ na Lánskej ulici v Považskej Bystrici. Vďaka patrí aj p. uč. Alene Cehelskej za dlhoročnú prípravu reprezentujúcich žiakov na podobných podujatiach.

spoločenstvo ZŠ sv. Augustína
Návrat späť