09. 11. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Učíme sa spolu – v Afrike aj na Slovensku

Osudy mladých Afričanov nie sú ľahostajné žiakom Základnej školy sv. Cyrila a Metoda a študentom Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline.
Dôkazom toho je už osemročná realizácia projektu Adopcie na diaľku, v rámci ktorej Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline sprostredkúva prístup k vzdelaniu našim „adoptovaným" kamarátom. Každoročne vyzbierame dostatok finančných prostriedkov, aby naši kamaráti mohli chodiť do školy a získali tak školské pomôcky, povinnú školskú uniformu a často aj príspevok na stravu pre celú rodinu. Do projektu sa počas uplynulých ôsmich rokov zapojili mnohí študenti Gymnázia Kráľovnej pokoja, žiaci základnej školy sv. Cyrila a Metoda ako aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci našej Spojenej školy. Spoločnými silami sa nám podarilo „adoptovať" štyri africké deti z Kene: Angeline, Benedete, Clintone a Bromicka, ktoré vďaka našej podpore od januára 2009 navštevujú školu. Trikrát za rok od všetkých detí dostávame listy, fotky a vysvedčenia a my im tiež posielame plagáty s listom, fotkami a informáciami o nás a našej škole. Vo svojich listoch nám deti neustále ďakujú za možnosť študovať a vyjadrujú radosť z listov a darčekov, ktoré sme im poslali. Navyše nás nesmierne teší, že koncom tohto roka už obe dievčatá budú mať ukončené stredoškolské vzdelanie. Veríme, že sme im pomohli získať reálnejšiu šancu na lepší život. Do prípravy korešpondencie sa zapája veľa študentov. Jednou z tohtoročných aktivít bola aj výroba fotomontáže. Táto milá fotomontáž ukazuje záujem našich študentov prijať medzi seba ich kamaráta z Afriky - Clintona. Vytvorili sme ju pre neho – Clinton ju uvidí na plagáte, ktorý mu zašleme.Návrat späť