28. 05. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky DŠÚ

Stolný tenisti sa opäť po roku zišli, aby si zmerali svoje hráčske schopnosti

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline zorganizovala v utorok 26. mája 2015 ďalší ročník stolnotenisového turnaja starších žiakov a žiačok. Turnaj organizovalo Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline pod záštitou Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy v Žiline. Tento rok boli okrem žiakov cirkevných základných škôl pozvaní aj žiaci zo štátnych škôl v Žiline. Turnaj otvorila riaditeľka školy Ing. Eleonóra Gregorová. Zúčastnilo sa ho 14 chlapcov a 6 dievčat zo šiestich škôl. Žiaci odohrali celkom 57 zápasov na štyroch stoloch. Najlepší zo skupín postúpili do vyraďovacej fázy. Po veľmi pekných vyraďovacích zápasoch a za veľkého povzbudzovania ostatných účastníkov mohla riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy Ing. Mgr. Miriam Janegová odovzdať diplomy a pohár najlepším jednotlivcom v oboch kategóriách.

V kategórií dievčat sa na 1. mieste umiestnila Mária Walenfellsová zo Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici, na 2. mieste bola domáca žiačka Zuzana Zelníková zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline a 3. miesto získala Mária Kalašová zo Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici.

V kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Daniel Dolník z Katolíckej spojenej školy Rajec, 2. miesto získal Jozef Mihalec z tej istej školy a na 3. mieste sa umiestnil Andrej Kováč z CZŠ a MŠ Dobrého pastiera Žilina. Na záver turnaja ešte osobne riaditeľka DŠU vyjadrila poďakovanie organizátorom a pozvala všetkých na ďalší ročník turnaja o rok.Návrat späť