23. 05. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Stolnotenisový turnaj

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline dňa 20.5.2014 zorganizovala pod záštitou

Diecézneho školského úradu (DŠÚ) Žilinskej diecézy stolnotenisový turnaj jednotlivcov v kategóriách starších žiakov a starších žiačok cirkevných škôl a zariadení o pohár riaditeľky DŠÚ. Turnaj otvorila riaditeľka školy Ing. Eleonóra Gregorová. V telocvični školy sa odohrali zápasy medzi 17 chlapcami a 11 dievčatami zo 7 škôl a 2 CVČ Žilinskej diecézy. Žiaci odohrali v skupinách celkom 48 zápasov na štyroch stoloch. Zo skupín postúpili najlepší dvaja do vyraďovacích zápasov. Po veľmi pekných vyraďovacích zápasoch a za veľkého povzbudzovania ostatných účastníkov mohla riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy Ing. Mgr. Miriam Janegová odovzdať diplomy a pohár najlepším jednotlivcom v oboch kategóriách.

V kategórií dievčat sa na 1. mieste umiestnila domáca hráčka Andrea Hlavatá zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline, na 2. mieste bola Monika Mráziková zo ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom a 3. miesto získala Nikoletta Hollá zo Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica.

V kategórii chlapcov sa na 1. mieste umiestnil Ján Bielesch zo ZŠ a MŠ A. Bernoláka Martin, 2. miesto získal Juraj Valach z tej istej školy a na 3. mieste sa umiestnil Jozef Jurdík z CVČ Strom Žilina. Na záver turnaja ešte osobne riaditeľka DŠÚ všetkým hráčom odovzdala drobný darček, vyjadrila poďakovanie organizátorom a pozvala všetkých na ďalší ročník turnaja o rok.

Mgr. Malacha
Návrat späť