05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Ocenenie pedagógov Žilinskej diecézy

Dňa 6.4.2011 v Katedrále Najsvätejšej Trojice a v Mestskom divadle v Žiline
sa uskutočnila slávnosť odovzdávania cien sv. Cyrila a sv. Metoda pedagógom
základných a stredných škôl Žilinskej diecézy ...

(11.4.2011) Dňa 6.4.2011 v Katedrále Najsvätejšej Trojice a v Mestskom divadle v Žiline
sa uskutočnila slávnosť odovzdávania cien sv. Cyrila a sv. Metoda pedagógom
základných a stredných škôl Žilinskej diecézy, ktorí sa svojou prácou a
angažovanosťou pričinili o rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku. Učiteľom
a vychovávateľom, ktorí nie len vzdelávali a vzdelávajú v rozličných vedných
disciplínach, ale svojím žiakom odovzdávajú i dedičstvo otcov - živú vieru, slovom,
i príkladom vlastného života.

Ocenenie z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa za jednotlivé školy prevzali:


1. Mgr. Magdaléna Gracová, ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica
2. Mgr. Jana Hortová, SŠ sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
3. Mgr. Vladimír Jurík, ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica - riaditeľ školy
4. Mgr. Eleonóra Korbeľová, CZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin
5. Ing. Ľubomír Krajčí, PhD., GYM A. Škrábika, a CZŠ sv. J. Vianneyho Rajec
6. Mgr. Oľga Majtánová, OA sv. Tomáša Akvinského, Žilina
7. Ing. Mgr. Karol Valábek, SŠ sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
8. P. Marta Vasiľová, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité
9. P. Jarmila Zvaríková, SŠ Kráľovnej pokoja, Žilina


Slávnosti sa zúčastnili riaditelia, duchovní správcovia a žiaci katolíckych škôl
Žilinskej diecézy ako aj vzácni hostia Ing. Dana Mažgutová, PhD., riaditeľka odboru
školstva a športu, Žilinský samosprávny kraj; PaedDr. Beáta Ftorková, riaditeľka
Školského inšpekčného centra Žilina; PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka, Obec
Skalité; MUDr. Štefan Zelník, zástupca primátora, Mesto Žilina; PaedDr. Adriana
Jurišová
, vedúca odboru ŠaM, Mesto Žilina; Mgr. Marián Sopčák, zástupca
primátora, Mesto Považská Bystrica; Mgr. Janka Marková, vedúca kancelárie
prednostu KŠÚ v Žiline.

O program sa pričinili žiaci a pedagógovia Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline
ako aj žiaci divadelného súboru Bosniačik z CVČ v Tepličke nad Váhom, ktorí pod
vedením sr. Cvetky Muzek MS, vedúcej biblického krúžku CVČ a pod režijnou
asistenciou členky divadla Simony Obšivanovej, predviedli oceneným i hosťom
divadelné predstavenie „Nebeská reklamná agentúra".

Oceneným ešte raz vyslovujeme srdečnú vďaku a prajeme im veľa tvorivých síl do
ďalšieho profesijného i súkromného života.

DŠÚ ŽilinaNávrat späť