05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Metodický deň pedagogických pracovníkov katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy

Vo veľkonočný utorok, 26.4.2011, Žilinu navštívilo 385 pedagogických pracovníkov. Slávnostnou svätou omšou otvoril Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, Metodický deň pedagógov katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy...

(28.04.2011) Vo veľkonočný utorok, 26.4.2011, Žilinu navštívilo 385 pedagogických pracovníkov. Slávnostnou svätou omšou otvoril Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, Metodický deň pedagógov katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy. V rámci homílie otec biskup poukázal na Učiteľa Ježiša Krista, od ktorého sa všetci máme učiť a povzbudil pedagógov k odovzdávaniu viery a vedy v jej integrite. Medzi iným vyzdvihol potrebu výchovy k zodpovednosti a posilňovaniu vôľových schopností žiakov.

V druhej časti programu sa doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD. zaoberala významom hodnôt v živote mladého človeka a procesom odovzdávania týchto hodnôt. V tretej časti CSILic. Jozef Kováčik - hovorca KBS, zasvätil poslucháčov do praktík využívania i zneužívania masmédií v mienkotvornom procese.

V závere riaditeľka Diecézneho školského úradu v Žiline predstavila pripravovaný projekt a súťaž pre žiakov základných a stredných škôl „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a sv. Metoda ."

 

Ing. Mgr. Miriam Janegová
riaditeľka DŠÚ v Žiline

 Návrat späť