11. 05. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Diecézny futbalový turnaj

Koncom apríla sa uskutočnil v areáli ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine na multifunkčnom ihrisku 

už v poradí 19. ročník Diecézneho turnaja cirkevných škôl v malom futbale v kategórii mladších a starších žiakov. Turnaj sa po prvýkrát odohral v roku 1997. Vtedy ešte patrila cirkevná škola v Martine do Banskobystrickej diecézy. Od roku 2008 sa turnaja zúčastňujú katolícke školy patriace do Žilinskej diecézy. Pozvanie na turnaj prijali katolícke školy: R. Zaymusa Žilina, Dobrého pastiera Žilina, Ž. Bosniakovej Teplička nad Váhom, Rajec, Považská Bystrica. V kategórii mladších žiakov sa z prvenstva tešili chlapci z CZŠ Dobrého pastiera Žilina a v kategórii starších žiakov obsadila prvé miesto CZŠ R. Zaymusa Žilina. Oba športové futbalové sviatky v oboch kategóriách sa vydarili. Organizačne i herne. Po skončení turnajov sa všetci tešili na jubilejný 20. ročník.Návrat späť