15. 05. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Ďalší úspech školského časopisu IDEA

V základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Žiline vyrastajú noví publicisti

Školský časopis Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline IDEA v tomto roku už vychádza v 19. ročníku. Pravidelne sa umiestňuje na popredných miestach v rámci celoslovenských súťaží. Naposledy to bolo 2. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov základných a stredných škôl SILA SLOVA. Redaktorom boli odovzdané vecné ceny 30. apríla na slávnostnom odovzdávaní cien 1. ročníka súťaže, ktorú organizovala Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave v spolupráci s Fakultou mediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Ceny si boli prevziať za redakčnú radu Michaela Pauriková z 9 triedy, a ôsmačky Anna Mišútová, Eva Pavla Halušková a Barbora Zelníková spolu s pani učiteľkou Mgr. Luciou Pudišovou, ktorá odborne vedie tento časopis.

Návrat späť